Reglement

Bij aankomst / algemeen

 1. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van het vissen. Indien niet betaald wordt voorafgaand aan het vissen, wordt er aan de vijver een dubbeltarief berekend.
 2. De betaling geschiedt per hengel. Als je met twee hengels wilt vissen, moet je voor twee hengels betalen.
 3. Vissen is toegestaan van 09:00 tot 17:00 uur.
 4. Je dient je schepnet en onthaakmat klaar te hebben liggen voordat je begint met vissen.
 5. Bij overtreding van de regels van Visvijver de Wilgenplas word je verzocht het terrein te verlaten zonder terugbetaling.
 6. Zwemmen in de visvijvers is verboden.
 7. Het maken van storende geluiden, waaronder muziek, is verboden.
 8. De maximale visafstand is 15 meter.
 9. Het gebruik van beetmelders is alleen toegestaan op trilstand of op het laagste volume.
 10. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gegooid.
 11. Het gebruik van drugs is op het terrein niet toegestaan.
 12. Honden zijn niet toegestaan op het terrein.
 13. Toeschouwers zijn welkom, mits ze andere vissers niet hinderen.
 14. Toegang tot Visvijver de Wilgenplas is geheel op eigen risico.
 15. Visvijver de Wilgenplas is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van je eigendommen.
 16. Het visgebied wordt bewaakt door middel van camera’s.

Haak aas en bijvoeren

 1. Vissen is alleen toegestaan met natuurlijk aas; kunstmatig aas is verboden.
 2. Bijvoeren is alleen toegestaan met voerpellets van Visvijver de Wilgenplas.

 3. Het gebruik van eigen voerpellets is verboden.

 4. Het gebruik van particles is verboden.

 5. Mais uit blik is toegestaan, tot een maximum van één blik van 300 gram per persoon.

 6. Het gebruik van honden- en kattenvoer is verboden.

Wedstrijd reglement

 1. Wedstrijden mogen alleen worden gehouden als de vijver is afgehuurd.
 2. Elke deelnemer dient minimaal twee leefnetten te hebben.
 3. Het leefnet moet fijnmazig zijn en droog bij aanvang van de wedstrijd.
 4. Er mag maximaal 25kg per net zijn. Meer dan 30kg in een net wordt gerekend als 0 kg.
 5. Elke vis moet worden geschept met het schepnet en in het leefnet worden gezet.
 6. Volg de instructies van de wedstrijdleiding.
 7. Leefnetten zijn verboden in de Surprise Vijver.
 8. Alle andere regels van Visvijver de Wilgenplas moeten worden nageleefd.

Omgang met de vis

 1. Alle gevangen vissen moeten, nadat er eventueel een foto is gemaakt, zo snel mogelijk weer in de vijver worden gezet.

 2. Bij het maken van foto’s van de gevangen vis, dient men deze op of boven de onthaakmat te fotograferen, terwijl men door de knieën gaat.

 3. Het is niet toegestaan om met vissen in de hand te lopen.

 4. Bij het verplaatsen van de vissen moet er altijd een onthaakmat of schepnet worden gebruikt.

 5. Zet steuren altijd met een vloeiende beweging en met de bek vooruit terug in het water.

 6. Het is niet toegestaan om steuren met een schepnet terug te zetten.

 7. Het is niet toegestaan om steuren aan hun staart op te tillen.

Materiaal

Regels schepnet:

 1. “Het schepnet moet van rubber of fijnmazig materiaal zijn.”
 2. “Er zijn maximaal twee personen toegestaan per schepnet.”
 3. “Het schepnet moet bij aankomst droog zijn.”
 4. “Alle gevangen vissen moeten met het schepnet worden opgehaald.”
 5. “Als u geen eigen schepnet heeft, bent u verplicht er een bij ons te huren.”

Regels onthaakmat:

 1. “Uw onthaakmat moet bij aankomst droog zijn.”
 2. “Er zijn maximaal twee personen toegestaan per onthaakmat.”
 3. “Als u geen eigen onthaakmat heeft, bent u verplicht er een bij ons te huren.”

Regels hengel:

 1. “Alleen nylon lijn is toegestaan.”
 2. “Het gebruik van gevlochten lijn is niet toegestaan.”
 3. “De haakmaat mag maximaal 6 zijn.”
 4. “Weerhaken zijn verboden; platgeknepen of afgevijlde weerhaken zijn niet toegestaan.”
 5. “De maximale lijndikte voor de hoofdlijn en onderlijn is 35/100.”
 6. “Bij gebruik van een werphengel mag er maximaal 45 gram lood worden gebruikt.”
Tot slot, vergeet niet te genieten en veel visplezier!